Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

Om Kriminalforsorgen

Formål og hovedopgave

Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles

for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Der er nogle almene krav, som sætter rammer for dette arbejde:

 • Menneskeværd

 • Ukrænkelighed

 • Retshåndhævelse

 • Retsfølelse

Kriminalforsorgens hovedopgave er at fuldbyrde (gennemføre) straf.

 • Frihedsstraf, dvs. fængselsstraf, som udstås i fængsler og arresthuse.

 • Tilsynsvirksomhed i forbindelse med prøveløsladelse og betingede domme, herunder samfundstjeneste og fodlænke, som varetages af Kriminalforsorgen i frihed

   

Kravene til, hvordan vi skal opfylde formålet, fører frem til en to-delt hovedopgave:

 • Kontrol og sikkerhed

  Kriminalforsorgen skal gennemføre den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen.

 • Støtte og motivation

  Kriminalforsorgen skal motivere den dømte til at leve en tilværelse uden kriminalitet.

Kriminalforsorgens strategi

Kriminalforsorgens værdi er: Kunsten at balancere mellem det hårde og det bløde.

Værdien indeholder de to sidestillede led af Kriminalforsorgens hovedopgave: På den ene side hensynet

til kontrol og sikkerhed, på den anden side støtte og motivation. Det er, når vi finder balancen,

at vi gør vores arbejde godt!

 Kriminalforsorgens vision er: Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet.

I Kriminalforsorgen løser vi vores opgaver i tæt samarbejde med omverdenen på en fleksibel og effektiv

måde, der er sikker og ordentlig for den enkelte, med det formål at mindske tilbagefaldet tilkriminalitet og skabe tryghed i samfundet. Det er vores strategiske retning.

For at opfylde den strategiske retning, arbejder Kriminalforsorgen ud fra fem strategiske temaer:

 • Tæt samarbejde med omverdenen

 • Fleksibel kapacitet

 • Effektiv opgavevaretagelse

 • Sikkerhed og ordentlighed for den enkelte

 • Mindre tilbagefald. 

Beskæftigelse

Indsatte der afsoner en frihedsstraf har pligt til beskæftigelse. Mange af dem opfylder denne forpligtigelse ved at arbejde med forskellige former for produktionsarbejde.

Hver dag er ca. 1000 indsatte i gang på Kriminalforsorgens egne værksteder og arbejdspladser, og der tilbydes beskæftigelse, arbejdstræning og uddannelse indenfor 7 fagområder.

Værkstederne skal så vidt muligt ligne tilsvarende arbejdspladser i samfundet.

Alle produkter skal leve op til markedets krav om kvalitet og leveringssikkerhed, og de sælges på almindelige markedsvilkår.

Beskæftigelse af indsatte medvirker til at strukturere den enkelte indsattes ophold på en positiv og konstruktiv måde som betyder, at dagligdagen kan inddeles i perioder med arbejde, fritid og hvile. Desuden giver det den indsatte mulighed for at tilegne sig nye færdigheder og holder den indsatte i gang såvel fysisk som psykisk på en meningsfuld måde.

Læs mere om Kriminalforsorgen på www.kriminalforsorgen.dk eller om den produktive beskæftigelse på www.krimprod.dk